loader

Мэдээлэл

2018-11-01

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газарт 2018 оны 10 дугаар сарын байдлаар ирүүлсэн өргөдөл гомдлын мэдээ ...

2018-09-29

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ БАЙГУУЛЛАГЫН 2018 ОНЫ 3 ДУГААР УЛИРЛЫН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН МЭДЭЭ ...

2018-08-28

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар нь 2018 оны 08 дугаар сарын байдлаар нийт 1197 өргөдөл, гомдол хүлээн авсан. Нийт өргөдөл, гомдлын 951 буюу 7...

2018-08-03

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газарт 2018 оны 07 дугаар сарын байдлаар ирүүлсэн Өргөдөл гомдлын мэдээ ...

2018-06-12

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар нь 2018 оны 05 дугаар сарын байдлаар нийт 797 өргөдөл, гомдол хүлээн авсан. Нийт өргөдөл, гомдлын 667 буюу 8...

2018-03-27

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ БАЙГУУЛЛАГАД ИРҮҮЛСЭН 2018 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН МЭДЭЭ...

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд