loader

Мэдээлэл

2022-10-05

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газарт 2022 оны 09 дүгээр сард нийт 127 өргөдөл, гомдол хүлээн авсан. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын хэмжэ...

2022-09-09

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗАРТ 2022 ОНЫ 8 ДУГААР САРЫН БАЙДЛААР ИРСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН МЭДЭЭ ...

2022-08-10

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗАРТ 2022 ОНЫ 7 ДУГААР САРЫН БАЙДЛААР ИРСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН МЭДЭЭ ...

2022-07-18

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газарт 2022 оны хагас жилийн байдлаар нийт 3382 өргөдөл, гомдол хүлээн авсан. Нийт өргөдөл гомдлын 2661 буюу 78,6 ху...

2022-06-10

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗАРТ 2022 ОНЫ 5 ДУГААР САРЫН БАЙДЛААР ИРСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН МЭДЭЭ ...

2022-05-10

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗАРТ 2022 ОНЫ 4 ДҮГААР САРЫН БАЙДЛААР ИРСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН МЭДЭЭ ...

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд