loader

ШШГЕГ-ын даргын тушаал

ШШГБ-ын хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах үйл ажиллагааг хөгжүүлэх дунд хугацааны хөтөлбөр.pdf

ШШГБ-ын үйл ажиллагааны эрх зүйн шинэтгэлийн дунд хугацааны хөтөлбөр.pdf


АЛБАН ХААГЧИЙН НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫГ БЭХЖҮҮЛЭХ ДУНД ХУГАЦААНЫ ХӨТӨЛБӨР.pdf

"Ахлагч бүрэлдхүүн"-ий томилгоо шилжилт хөдөлгөөнийг зохицуулах журам.pdf

ШШГБ-ын ажилтанд шагнал, урамшуулал олгох журам.pdf

ШШГБ-ын үйл ажиллагаанд мөрдөгдөх журмын боловсруулах хэрэгжүүлэх журам .pdf

Иргэд байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэхэд хяналт тавих журам.pdf

ШШГБ-ын үйлчилгээний стандарт.pdf 

ШШГБ-ын албан хаагчийг сэлгэн ажиллуулах журам.pdf
 

ШШГБ-ын алба хаагчийг бакалавр, магистр, удирдлага, докторын сургалтад хамруулах журам.pdf
 

ШШГБ-ын бага бүрэлдэхүүний бодлогын баримт бичиг.pdf 

Нийтэд тустай ажил хийлгэх ялаар шийтгүүлсэн ялтныг ажиллуулах байгууллагын жагсаалт.pdf 

ШШГБ-ын хүний нөөцийн журам.pdf 

ШШГБ-ын алба хаагчид ажлын үнэмлэх олгох ашиглах хураан авах журам.pdf 

Спорт заал ашиглалтын нийтлэг журам.pdf

ШШГБ Цагдаагийн байгууллагын хамтран ажиллах журам.pdf 

Нийгмийн ажлын аргачилсан заавар.pdf  

ШШГБ-ын Ахлагчийн зөвлөлийн ажиллах журам.pdf 

Сэтгэл зүйн ажлын заавар.pdf  

Хөдөлмөрийн дотоод журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд