loader

Мэдээлэл

2021-08-04

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар нь 2021 оны 7 дугаар сарын байдлаар нийт 1088 өргөдөл, гомдол хүлээн авсан. Нийт өргөдөл, гомдлын 837 буюу 76...

2021-07-03

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар нь 2021 оны 6 дугаар сарын байдлаар нийт 897 өргөдөл, гомдол хүлээн авсан. Нийт өргөдөл, гомдлын 696 буюу 77....

2020-12-02

ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН МЭДЭЭ...

2020-11-09

ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН МЭДЭЭ...

2020-11-09

9 ДҮГЭЭР САРЫН БАЙДЛААР ИРСЭН ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН МЭДЭЭ...

2020-09-01

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар нь 2020 оны 8 дугаар сарын 31-ны өдрийн байдлаар нийт 1237 өргөдөл, гомдол хүлээн авсан. Нийт өргөдөл, гомдлы...

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд