loader

Мэдээлэл

2024-04-03

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГА, ХУРАНДАА Б.НАНДИНБОЛОР...

2023-02-09

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДЭД ДАРГА БӨГӨӨД ХОРИХООС ӨӨР ТӨРЛИЙН ЯЛ ЭДЛҮҮЛЭХ АЛБАНЫ ДАРГА, ХУРАНДАА Х.АРИУНБОЛД...

2023-02-09

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДЭД ДАРГА БӨГӨӨД ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАНЫ ДАРГА, ХУРАНДАА Ч.ОЮУНЦЭЦЭГ ...

2023-02-09

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ГАЗРЫН ДАРГА, ХУРАНДАА Б.ДАШДАВАА...

2023-02-09

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ, АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ГАЗРЫН ДАРГА, ХУРАНДАА П.БАТЗОРИГ...

2022-07-04

Удирдах алба хаагчид...

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд