loader

Мэдээлэл

2023-05-02

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэс нь Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийн хүрээнд Шүүхийн ш...

2018-05-11

ШШГЕГ-ын 2017 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудит...

2017-04-04

Нэгдсэн тайлангийн аудитын дүгнэлт...

2016-05-11

Хорих 433 дугаар ангийн аудитын дүгнэлт...

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд