loader

Хорих анги

Байгууллагын нэр

Байгууллагын хаяг

Байгууллагын утас

Байгууллагын факс

Шуудангийн хаяг

1

401 дүгээр хаалттай хорих анги-Нэгдсэн эмнэлэг

Улаанбаатар хот , Хан- Уул дүүрэг, 11-р хороо

80100401

 

Монгол шуудан

48 дугаар салбар

2

405 дугаар хаалттай /тусгай нэгж/ хорих анги

Улаанбаатар хот , Сонгинохайрхан  дүүрэг, 21-р хороо

93128911

93128911

Монгол шуудан

37 дугаар салбар

3

407 дугаар нээлттэй, хаалттай хорих анги

Улаанбаатар хот , Баянзүрх дүүрэг,

21-р хороо, Ганц худгийн ам

80130407

 

Монгол шуудан

32 дугаар салбар

4

409 дүгээр хаалттай хорих анги

Улаанбаатар хот , Баянзүрх дүүрэг, 2-р хороо

80100409 99180912

70154044

Монгол шуудан

46 дугаар салбар

5

Сургалт, хүмүүжлийн тусгай байгууллага

Улаанбаатар хот , Баянзүрх дүүрэг,

11-р хороo

 80100411 95112266

248838

Монгол шуудан

Хонхорын салбар

6

Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх хэлтэс- 413 дугаар нээлттэй, хаалттай хорих анги

Сэлэнгэ аймаг Мандал сум, Зүүнхараа хот

95330413 70367110

70367260

Монгол шуудан

Зүүнхараа шуудан

7

415 дугаар хаалттай хорих анги

Төв аймаг Баян сум

80100415 99754424

 

Монгол шуудан

Төв аймаг Баян       сум

8

417 дугаар нээлттэй хорих анги

Төв аймаг, Мөнгөнморьт сум, Булаг баг

80100417

70216505-223

Монгол шуудан

Төв аймаг, Мөнгөн морьт сум

9

Хэнтий аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар- 419 дүгээр нээлттэй хорих анги

Хэнтий аймаг,

Хэрлэн сум

89040419 98173702

70562552

Монгол шуудан

37 дугаар салбар

10

421 дүгээр нээлттэй хорих анги

Улаанбаатар хот , Баянзүрх дүүрэг

88421421 11480810

458781

Монгол шуудан

32 дугаар салбар

11

Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх хэлтэс- 423 дугаар нээлттэй, хаалттай хорих анги

Өвөрхангай аймаг, Хархорин сум

88320423 70327345

70327277

Монгол шуудан

Хархорин салбар Шуудангийн хайрцаг

44

12

Говьсүмбэр аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар-425 дугаар нээлттэй хорих анги

Говьсүмбэр аймаг, Сүмбэр сум, 1-р баг

80100425 70543307

70543168

Монгол шуудан

Говьсүмбэр шуудангийн хаяг 157

13

Багануур дүүрэг дэх Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх хэлтэс-427 дугаар хаалттай хорих анги

Багануур дүүрэг, 3-р хороо, Үйлдвэрийн хэсэг

83140443 77120427

70213463

Монгол шуудан

Багануур шуудан салбар

14

429 дүгээр хаалттай хорих анги-Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг

Улаанбаатар хот , Сонгинохайрхан  дүүрэг, 21-р хороо

93044751 

 

Монгол шуудан

37 дугаар салбар

15

433 дугаар хаалттай хорих анги

Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум

70000433 88310433 99710433

 

Монгол шуудан

Зүүнхараа салбар

16

435 дугаар хаалттай хорих анги

Дархан- Уул аймгийн төвөөс 20км Ширээ нуруу

94050435

 

Монгол шуудан

Дархан-Уул аймгийн шуудангийн 1-р салбар

17

Орхон аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар- 437 дугаар нээлттэй хорих анги

Орхон аймаг , Баянөндөр сум

86107278 94197278 94157278

Ф-70359048

Монгол шуудан

Шуудангийн хайрцаг

1017

18

439 дүгээр хаалттай хорих анги

Булган аймаг,

Орхон сум

98312436

 

Шуудангийн хайрцаг

987

19

441 дүгээр нээлттэй хорих анги

Улаанбаатар хот , Баянзүрх дүүрэг, 2-р хороо

      97152603         70152603

70152603

Монгол шуудан

Шуудангийн салбар 46

20

Дархан-Уул аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар- 445 дугаар нээлттэй хорих анги

Дархан Уул аймаг , Дархан сум, 4-р баг

94797075 70376104 89086321

Ф-70376897

Монгол шуудан

Дархан-Уул аймаг шуудан, хуучин Дархан салбар

21

Ховд аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар- 457 дугаар нээлттэй, хаалттай хорих анги

Ховд аймаг, Жаргалант сум, Рашаант баг

77554949 70433646 88010457 

70432553

Монгол шуудан

Шуудангийн хайрцаг

84000

22

Цагдан хорих 461 дүгээр хаалттай анги

Улаанбаатар хот , Баянгол  дүүрэг, 20-р хороо

70174880 70174885 80820461

70174888

Монгол шуудан 46 дугаар салбар

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд