loader

Мэдээлэл

2020-09-01

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар нь 2020 оны 8 дугаар сарын 31-ны өдрийн байдлаар нийт 1237 өргөдөл, гомдол хүлээн авсан. Нийт өргөдөл, гомдлы...

2020-07-01

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар нь 2020 оны 6 дугаар сарын 30-ны өдрийн байдлаар нийт 953 өргөдөл, гомдол хүлээн авсан. ...

2020-06-03

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар нь 2020 оны 5 дугаар сарын байдлаар өдрийн байдлаар нийт 799 өргөдөл, гомдол хүлээн авсан. Нийт өргөдөл, гомд...

2020-05-04

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар нь 2020 оны 4 дүгээр сарын байдлаар өдрийн байдлаар нийт 634 өргөдөл, гомдол хүлээн авсан. Нийт өргөдөл, гомд...

2020-03-31

ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН МЭДЭЭ ...

2020-03-02

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар нь 2020 оны 2 дугаар сарын 28-ны өдрийн байдлаар нийт 292 өргөдөл, гомдол хүлээн авсан. ...

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд