loader

Мэдээлэл

2020-05-04

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар нь 2020 оны 4 дүгээр сарын байдлаар өдрийн байдлаар нийт 634 өргөдөл, гомдол хүлээн авсан. Нийт өргөдөл, гомд...

2020-03-31

ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН МЭДЭЭ ...

2020-03-02

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар нь 2020 оны 2 дугаар сарын 28-ны өдрийн байдлаар нийт 292 өргөдөл, гомдол хүлээн авсан. ...

2020-02-03

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар нь 2020 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдрийн байдлаар нийт 165 өргөдөл, гомдол хүлээн авсан. ...

2019-12-30

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар нь 2019 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн байдлаар нийт 1847 өргөдөл, гомдол хүлээн авсан. Нийт өргөдөл, гомдл...

2019-12-30

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар нь 2019 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн байдлаар нийт 2006 өргөдөл, гомдол хүлээн авсан. ...

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд