loader

Мэдээлэл

2022-12-13

ШШГБ-ын хүний нөөцийн бодлогын хөгжил...

2022-07-08

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын хуулиар хүлээсэн чиг үүрэг, стратеги зорилтыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай хүний нөөцийн бодлогыг тодорхойлох, хү...

2022-01-31

НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫГ БЭХЖҮҮЛЭХ ДУНД ХУГАЦААНЫ ХӨТӨЛБӨР...

2021-12-30

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын хуулиар хүлээсэн чиг үүрэг, стратеги зорилтыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай хүний нөөцийн бодлогыг тодорхойлох, хү...

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд