loader

Төрийн албаны зөвлөлийн тогтоол


  1. Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 18-р тогтоол Төрийн алба хаагчдын хувийн хэрэг, тоо бүртгэл хөтлөх журам
  2. Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 34-р тогтоол Ажлын байр /албан тушаал/-ны тодорхойлолт батлах тухай

 

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд