loader

Мэдээлэл

2019-07-31

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар нь 2019 оны 07 дугаар сарын 30-ны өдрийн байдлаар нийт 1199 өргөдөл, гомдол хүлээн авсан. Нийт өргөдөл, гомдл...

2019-07-04

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗАРТ 2019 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН БАЙДЛААР ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН МЭДЭЭ...

2019-03-01

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар нь 2019 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн байдлаар нийт 310 өргөдөл, гомдол хүлээн авсан...

2019-01-30

ШШГЕГ-т 2019 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН БАЙДЛААР ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН МЭДЭЭ...

2018-12-25

ШШГБ-ын 2018 оны жилийн эцсийн өргөдөл гомдлын мэдээ...

2018-11-30

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗАРТ 2018 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН БАЙДЛААР ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН МЭДЭЭ  ...

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд