loader

Мэдээлэл

2022-09-20

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар, хэлтсийн дараах тойрогт ”Шийдвэр гүйцэтгэгч”-ийн сонгон шалгаруулалт...

2022-06-17

ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАНЫ ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ Шийдвэр гүйцэтгэх алба нь иргэн, захиргаа, зөрчлийн хэргийн талаар гарсан шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн ажил...

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд