loader

Захиргааны удирдлагын газар

ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ГАЗАР НЬ ДАРААХ ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛНЭ:

Захиргааны удирдлагын газар нь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын үйл ажиллагааны хөгжлийн хэтийн болон дунд хугацааны стратеги, гадаад харилцааны бодлого, гадаад харилцааг өргөжүүлж, чиглэлийг боловсруулж, хэрэгжилтийг системийн хэмжээнд удирдан зохион байгуулах, холбогдох дээд шатны байгууллагад тайлагнах, хүний нөөцийн удирдлагыг бэхжүүлэн мэргэшсэн тогтвортой алба хаагчийг бүрдүүлэх, байгууллагын хэмжээнд хэрэгжүүлж буй бодлого, үйл ажиллагааг олон нийтэд таниулах, архив, бичиг хэрэг, өргөдөл гомдлыг хянаж, шийдвэрлэлтэд хяналт тавих, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын харьяа алба, хорих анги, газар, хэлтэс, салбар нэгжийн үйл ажиллагааг уялдуулах, мэргэжлийн удирдлагаар хангана.

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд