loader

Мэдээлэл

2021-08-04

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар нь 2021 оны 7 дугаар сарын байдлаар нийт 1088 өргөдөл, гомдол хүлээн авсан. Нийт өргөдөл, гомдлын 837 буюу 76...

2020-12-02

ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН МЭДЭЭ...

2020-11-09

ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН МЭДЭЭ...

2020-07-01

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар нь 2020 оны 6 дугаар сарын 30-ны өдрийн байдлаар нийт 953 өргөдөл, гомдол хүлээн авсан. ...

2020-06-03

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар нь 2020 оны 5 дугаар сарын байдлаар өдрийн байдлаар нийт 799 өргөдөл, гомдол хүлээн авсан. Нийт өргөдөл, гомд...

2020-03-31

ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН МЭДЭЭ ...

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд