loader

Мэдээлэл

2019-01-11

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын хэмжээнд 2019 онд зохион байгуулах албаны сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу Хяналт шалгалтын газраас 01 ...

2018-03-07

Сургалтад хамрагдлаа...

2018-01-12

Авлигатай тэмцэх газраас төрийн захиргааны төв байгууллага, нийслэл, дүүрэг болон төрийн өмчит аж ахуйн нэгжүүдийн мэдүүлгийг бүртгэх, хянах, хадгалах...

2017-12-08

Авлига бол байгалийн давагдашгүй хүчин зүйл биш сэдэвт зөвлөгөөнд оролцов....

2017-11-01

АТГ-ын дэргэдэх Олон нийтийн зөвлөлтэй уулзалт зохион байгуулав....

2016-10-03

Авлигын эсрэг сургалт...

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд