loader

Мэдээлэл

2022-01-11

ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН БИЕЛЭЛТ...

2021-03-03

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2021...

2021-03-03

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2021 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ...

2020-01-31

ШШГЕГ-ын авлигаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 2019 онд хэргэжүүлсэн ажлын тайлан...

2019-12-18

2019 оны жилийн эцсийн биелэлт...

2019-06-26

Авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний эхний хагас жилийн биелэлт...

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд