loader

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар, байгууллагын шилэн данс

Хорих ял эдлүүлэх алба

Шийдвэр гүйцэтгэх алба


Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх алба

401 дүгээр хаалттай хорих анги-Нэгдсэн эмнэлэг

405 дугаар хаалттай /тусгай нэгж/ хорих анги


407 дугаар нээлттэй, хаалттай хорих анги


409 дүгээр хаалттай хорих анги


Сургалт, хүмүүжлийн тусгай байгууллага


415 дугаар хаалттай хорих анги


417 дугаар нээлттэй хорих анги


421 дүгээр нээлттэй хорих анги


Багануур дүүрэг дэх Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх хэлтэс-427 дугаар хаалттай хорих анги


429 дүгээр хаалттай хорих анги-Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг


433 дугаар хаалттай хорих анги


435 дугаар хаалттай хорих анги


439 дүгээр хаалттай хорих анги


441 дүгээр нээлттэй хорих анги


Цагдан хорих 461 дүгээр хаалттай анги


Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх хэлтэс- 413 дугаар нээлттэй, хаалттай хорих анги


Хэнтий аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар- 419 дүгээр нээлттэй хорих анги


Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх хэлтэс- 423 дугаар нээлттэй, хаалттай хорих анги


Ховд аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар- 457 дугаар нээлттэй, хаалттай хорих анги


Говьсүмбэр аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар-425 дугаар нээлттэй хорих анги


Дархан-Уул аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар- 445 дугаар нээлттэй хорих анги


Нийслэлийн ШШГГ


Архангай аймаг дахь ШГГ


Баянхонгор аймаг дахь ШГГ


Баян-Өлгий аймаг дахь ШГГ


Булган аймаг дахь ШГГ


Говь-Алтай аймаг дахь ШГХ


Дундговь аймаг дахь ШГГ


Дорноговь аймаг дахь ШГГ


Дорнод аймаг дахь ШГГ


Завхан аймаг дахь ШГГ


Орхон аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар- 437 дугаар нээлттэй хорих анги


Өмнөговь аймаг дахь ШГГ


Өвөрхангай аймаг дахь ШГГ


Сүхбаатар аймаг дахь ШГХ


Сэлэнгэ аймаг дахь ШГГ

Хөвсгөл аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар

Төв аймаг дахь ШГГ


Увс аймаг дахь ШГГ


Банк, хадгаламж зээлийн хоршоодын төлбөр барагдуулах ажлын алба


Согтуурах, мансуурах донтой өвчтөнг албадан эмчлэх, албадан хөдөлмөр хийлгэх газар


Хэрэмт цамхаг УТҮГ


Шохой тоосго нэгдэл нэгдэл


Мэргэжил сургалт, үйлдвэрлэлийн төв /МСҮТ/


Тосонцэнгэл шийдвэр гүйцэтгэх хэсэг


Налайх шийдвэр гүйцэтгэх хэлтэс


Замын-Үүд шийдвэр гүйцэтгэх хэсэг


Хєтєл шийдвэр гүйцэтгэх хэсэг


Багануур тоосго ТӨААТҮГ


Газар Ивээл ТӨААТҮГ


Баривчлах төв

Сүлд спорт хороо

Төр хур сувилалын газар

Үйлдвэр аж, ахуй барилгын хэлтэс

Баривчлах байр

Ханбогд ШШГХ

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд