loader

Сайтын бүтэц

 1. Үндсэн сайт
  1. Танилцуулга
   1. Бидний тухай
   2. Удирдлага
   3. Бүтэц зохион байгуулалт
   4. Түүхэн замнал
  2. Мэдээ, мэдээлэл
  3. Газар нэгж
   1. Хорих ял эдлүүлэх алба
   2. Шийдвэр гүйцэтгэх алба
   3. Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх алба
   4. Захиргааны удирдлагын газар
   5. Санхүү, үйлдвэр, хөрөнгө оруулалтын газар
   6. Хяналт шалгалтын газар
   7. Хорих анги
   8. Шийдвэр гүйцэтгэх газар
  4. Хууль тогтоомж
   1. Монгол улсын хууль
   2. Засгийн газрын тогтоол
   3. Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын тушаал
   4. ШШГЕГ-ын даргын тушаал
   5. Төрийн албаны салбар зөвлөлийн тогтоол
   6. Журмын төсөлд санал авах
  5. Санхүү
   1. Төсөв
   2. Төсвийн гүйцэтгэл
   3. Санхүүгийн тайлан
   4. Аудитын тайлан
   5. Нэрийн дансны үлдэгдэл
   6. Тендер
  6. Шилэн данс
   1. ШШГЕГ-ын шилэн данс
   2. Харьяа газар, хорих анги, салбар нэгжийн шилэн данс
  7. Хүний нөөцийн сургалт
   1. Төрийн албаны салбар зөвлөл
   2. ТАСЗ ажил үүргийн хуваарь
   3. ТАСЗ хуралдааны дэг
   4. Ажлын байрны сул орон тоо
   5. Алба хаагчийн сургалт
   6. Ажилд ороход бүрдүүлэх материал
   7. Шийдвэр гүйцэтгэгчийн сонгон шалгаруулалт
   8. Харуул хамгаалалтын ажилтан бэлтгэх сургалт
   9. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын ажилтны сахилгын дүрэм
  8. Төрийн үйлчилгээ
   1. Иргэд хүлээж авах хуваарь
   2. Өргөдөл гомдол гаргах заавар
   3. Өргөдөл гомдлын мэдээ
   4. Түгээмэл асуулт хариулт
   5. Өр төлбөргүй эсэх лавлагаа
   6. Суллагдлын лавлагаа
   7. Архивын лавлагаа
   8. Удаан хугацааны уулзалт
  9. Авлигын эсрэг
   1. Алба хаагчдын зөвшөөрөх болон хориглох зүйлс
   2. Авлигын талаар та хэр мэдэх вэ?
   3. Ашиг сонирхлын зөрчлийн талаар та хэр мэдэх вэ?
   4. Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг хэрхэн таниулах нь
   5. Авлигын хууль
   6. Авлигын эсрэг НҮБ-ын конвенц
   7. Авлигын мөн чанар, хор хөнөөл
   8. Авлигын эсрэг сургалт
   9. Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
 2. Хүсэлт гаргах
 3. Өргөдөл гомдол
 4. Онлайн худалдаа

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд