loader

Мэдээлэл

2018-01-29

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 2017 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ ...

2017-10-17

Алба хаагчдад мэдээлэл хүргэв....

2017-10-06

АТГ-аас шалгалтын дүнг танилцуулав....

2017-04-03

Авлигатай тэмцэх газраас ажлын хэсэг ажиллав....

2017-02-02

Баталгааны маягт батлагдав....

2017-02-02

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2017 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ...

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд