loader

Мэдээлэл

2023-01-09

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2022 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ...

2022-02-15

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын алба хаагчийн сахилга ёс зүйн дүрэм...

2022-02-14

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний хоёр дахь шатны төлөвлөгөө...

2022-02-14

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2022 оны төлөвлөгөө...

2022-02-10

Шийдвэр гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах журам...

2022-01-11

ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН БИЕЛЭЛТ...

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд