loader

Баталгааны маягт батлагдав.

УИХ-ын Хууль зүйн байнгын хорооны 2017 оны 01 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 01 дүгээр тогтоолоор “Баталгааны маяг” батлав.

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд