loader

Мэдээлэл

2020-01-31

ШШГЕГ-ын авлигаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 2019 онд хэргэжүүлсэн ажлын тайлан...

2019-12-18

2019 оны жилийн эцсийн биелэлт...

2019-06-26

Авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний эхний хагас жилийн биелэлт...

2019-02-25

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө/2019-2020 он/...

2019-02-25

ШШГЕГ-ын 2018 оны Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт...

2019-02-21

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын 2018 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт...

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд