loader

Авлигатай тэмцэх газраас ажлын хэсэг ажиллав.

АТГ-ын даргын 2017 оны 3 дугаар сарын 09-ний өдөр баталсан ХЗДХЯ-ны харьяа агентлаг, байгууллагуудад Авлигатай тэмцэх хөтөлбөрийг сурталчлан ажиллах ажлын хэсэг нь тус газарт 2017 оны 2 дугаар улиралд удирдамжтай шалгалт хийлээ.

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд