loader

Мэдээлэл

2018-02-27

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын авлигын эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх 2018 оны ажлын төлөвлөгөө ...

2018-02-20

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгээ баталгаажууллаа....

2018-02-05

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2018 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ...

2018-01-29

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 2017 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ ...

2017-10-17

Алба хаагчдад мэдээлэл хүргэв....

2017-10-06

АТГ-аас шалгалтын дүнг танилцуулав....

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд