loader

Мэдээлэл

2019-02-25

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө/2019-2020 он/...

2019-02-25

ШШГЕГ-ын 2018 оны Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт...

2019-02-21

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын 2018 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт...

2018-02-27

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын авлигын эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх 2018 оны ажлын төлөвлөгөө ...

2018-02-20

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэгээ баталгаажууллаа....

2018-02-05

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2018 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ...

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд