loader

Мэдээлэл

2018-06-12

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар нь 2018 оны 05 дугаар сарын байдлаар нийт 797 өргөдөл, гомдол хүлээн авсан. Нийт өргөдөл, гомдлын 667 буюу 8...

2018-03-27

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ БАЙГУУЛЛАГАД ИРҮҮЛСЭН 2018 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН МЭДЭЭ...

2018-03-05

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗАРТ 2018 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН БАЙДЛААР ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН МЭДЭЭ...

2018-02-05

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗАРТ 2018 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН БАЙДЛААР ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН МЭДЭЭ...

2017-10-08

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар нь Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай Монгол Улсын хууль...

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд