loader

Мэдээлэл

2018-11-30

Хүнд өвчтэй хоригдолд эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх журам, Хорих, зорчих эрхийг хязгаарлах, нийтэд тустай ажил хийлгэх ял, баривчлах шийтгэлээс...

2018-09-03

Тодорхойлолтын үнэ тогтоох тухай тушаалын төсөлд санал авах тухай...

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд