loader

Мэдээлэл

2021-03-03

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар нь 2021 оны 02 дугаар сарын байдлаар нийт 250 өргөдөл, гомдол хүлээн авсан. Нийт өргөдөл, гомдлын 197 буюу 78...

2021-02-05

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар нь 2021 оны 01 дүгээр сарын байдлаар нийт 114 өргөдөл, гомдол хүлээн авсан. Нийт өргөдөл, гомдлын 93 буюу 81....

2020-12-02

ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН МЭДЭЭ...

2020-11-09

ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН МЭДЭЭ...

2020-11-09

9 ДҮГЭЭР САРЫН БАЙДЛААР ИРСЭН ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН МЭДЭЭ...

2020-09-01

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар нь 2020 оны 8 дугаар сарын 31-ны өдрийн байдлаар нийт 1237 өргөдөл, гомдол хүлээн авсан. Нийт өргөдөл, гомдлы...

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд