loader

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын тушаал    

 

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын ажилтны сахилга, ёс зүйн дүрэм /Шинэчилсэн/

Төлбөртэй этгээдийн бүртгэл хөтлөх, тодорхойлолт, лавлагаа гаргах журам

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын алба хаагчийн тангараг өргөх ёслолын журам

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын бэлгэ тэмдэг, тугны загвар, хэрэглэх журам

Хорих ангийн дотоод журам

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын шагналын журам

Зан үйлд нөлөөлөх албадан сургалтын хөтөлбөр, зан үйлд нөлөөлөх албадан сургалтын журам

Хуулийн байгууллагын ажилтнуудын сахилга, хариуцлагыг сайжруулах тухай

Баривчлах шийдвэр биелүүлэх журам

Шийдвэр гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах журам

Гадаадын их, дээд сургуульд хууль сахиулах байгууллагын алба хаагчийг сонгон шалгаруулах, суралцуулах журам

Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны данс, бүртгэл, тайлан тэнцлийн тухай журам

Жишиг норматив шинэчлэн батлах тухай

ШШГБ-д ажиллаж буй цэргийн жинхэнэ алба хаагаагүй цэргийн насны алба хаагчдад цэргийн бэлтгэл эзэмшүүлэх хөтөлбөр батлах тухай

ШШГБ-ын алба хаагчийн алба хаах хугацааг сунгах журам

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын алба хаагчийг албан тушаалд дэвшүүлэх, бууруулах, өөр албан тушаалд шилжүүлэн томилох журам

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд