loader

Мэдээлэл

2018-05-31

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын хэмжээнд 2018 онд алба хаагчдыг дунд зохион байгуулах мэргэшүүлэх сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу ШШГЕГ...

2018-04-04

2018-2019 оны хичээлийн жилийн бакалаврын элсэлтийн журам...

2018-04-02

“Тэсэрч дэлбэрч болзошгүй зүйлийн талаарх” судалгаа, шилжилгээ хийж, нийт алба хаагчдад анхан шатны мэдлэг олгох сургалт зохион байгуулсан байна. ...

2018-03-07

Сургалтад хамрагдлаа...

2018-03-01

ШШГБ-ын алба хаагчдад 2018 онд явуулах албаны болон мэргэшүүлэх сургалтын төлөвлөгөөний дагуу байгууллагын сэтгэл зүйчдийн мэргэжлийн мэдлэг, ур чадва...

2018-02-23

ШШГБ-ын нийгмийн ажилтнуудын мэргэшлийн болон манлайлах ур чадварыг дээшлүүлэх, ажлын уялдаа холбоог сайжруулах зорилгоор 2018 оны 02 дугаар сарын 21-...

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд