loader

ТӨВ АРХИВЫН ТӨЛБӨРТ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ:

Архивын ерөнхий газрын  даргын 2015 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн А/168 дугаар тушаалаар Төрийн архивын үйлчилгээний хөлсний хэмжээг шинэчлэн тогтоосон.

                ШШГЕГ-ын төв архив нь 2017 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрөөс төлбөрт үйлчилгээ явуулж эхэлсэн.

Архивын төлбөрт үйлчилгээний үнийн хэмжээ:

  •    Ажилласан жилийн лавлагаа - 2000 төгрөг
  •    Цалингийн тодорхойлолт - 2500 төгрөг /нэг он/
  •    Тодорхойлолт - 1000 төгрөг
  •    Баримтын хуулбар - 2500 төгрөг

 

Архивын төлбөргүй үйлчилгээ: 

  •    Хувь хүний өөрийн эх баримт олгоход,
  •    Хөдөлмөрийн дэвтэр /Нийгмийн даатгалын дэвтэр/-т бичилт хийж, баталгаажуулж өгөхөд.

 

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд