loader

Мэдээлэл

2023-05-18

мэдээлэл...

2023-04-21

АРХИВЫН 2023 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР УЛИРЛЫН ЭЦСИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ...

2023-02-06

тусгай архивын 2022 оны жилийн эцсийн статистик мэдээ...

2022-06-10

журам...

2022-05-10

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗАРТ 2022 ОНЫ 4 ДҮГААР САРЫН БАЙДЛААР ИРСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН МЭДЭЭ ...

2022-04-04

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар нь 2022 оны 3 дугаар сарын байдлаар нийт 453 өргөдөл, гомдол хүлээн авсан. Нийт өргөдөл, гомдлын 327 буюу 72....

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд