loader

Удирдах алба хаагчид

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГА

Овог, нэр: Д.ДАМДИНЦЭРЭН

Мэргэжил: Эрх зүйч

Цол: Хурандаа

Боловсролын байдал: Дээд, хууль зүйн ухааны доктор

 

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДЭД ДАРГА
БӨГӨӨД ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАНЫ ДАРГА

Овог, нэр: А.Намсаманд

Мэргэжил: Эрх зүйч

Цол: Хурандаа

Боловсролын байдал: Магистр


 ХОРИХООС ӨӨР ТӨРЛИЙН ЯЛ ЭДЛҮҮЛЭХ АЛБАНЫ ДАРГА

Овог, нэр: Х. АРИУНБОЛД

Мэргэжил: Эрх зүйч

Цол: Хурандаа

Боловсролын байдал: Дээд, удирдлагын менежер

Томилогдсон огноо: ШШГЕГ-ын даргын 2016 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдрийн б/1211 дүгээр тушаал 

 ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ГАЗРЫН ДАРГА

Овог, нэр: С.БАТБЯМБА

Мэргэжил: Эрх зүйч

Цол: Дэд хурандаа

Боловсролын байдал: Дээд, бизнесийн удирдлагын магист

 

САНХҮҮ, ҮЙЛДВЭР ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН ДАРГА

Овог, нэр: О.Шагдарсүрэн

Мэргэжил: Эрх зүйч

Цол: Хурандаа

Боловсролын байдал: Дээд, бизнесийн удирдлагын магистр

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ГАЗРЫН ДАРГА

Овог, нэр: М.Алтан-Очир

Мэргэжил: Хуульч

Цол: Хурандаа

Боловсролын байдал: Дээд, удирдахуйн ухааны магистр, докторант

Томилогдсон огноо: ШШГЕГ-ын даргын 2018 оны 01 дүгээр сарын 22-ний өдрийн б/109 дүгээр тушаал

 

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд