loader

Удирдах албан хаагчид

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГА

Овог, нэр: Ц.АМГАЛАНБАЯР

Мэргэжил: Эрх зүйч

Цол: Бригадын генерал

Боловсролын байдал: Дээд, хуульч, доктор

Томилогдсон огноо: Засгийн газрын 2016 оны 09 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 100-р тогтоол

 ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ТЭРГҮҮН ДЭД ДАРГА

Овог, нэр: Г.ЭЛБЭГСАЙХАН

Мэргэжил: Эрх зүйч

Цол: Хурандаа

Боловсролын байдал: Дээд, магистр

Томилогдсон огноо: Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн б/61 дүгээр тушаал


 ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДЭД ДАРГА
БӨГӨӨД ХОРИХ ЯЛ ЭДЛҮҮЛЭХ АЛБАНЫ ДАРГА

Овог, нэр: А.Намсаманд

Мэргэжил: Эрх зүйч

Цол: Хурандаа

Боловсролын байдал: Магистр

Томилогдсон огноо: Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2018 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдрийн б/27 дугаар тушаал

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДЭД ДАРГА
БӨГӨӨД ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАНЫ ДАРГА

Овог, нэр: Д.ДАМДИНЦЭРЭН

Мэргэжил: Эрх зүйч

Цол: Хурандаа

Боловсролын байдал: Дээд, хууль зүйн ухааны доктор

Томилогдсон огноо: Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдрийн б/52 дугаар тушаал

 ХОРИХООС ӨӨР ТӨРЛИЙН ЯЛ ЭДЛҮҮЛЭХ АЛБАНЫ ДАРГА

Овог, нэр: Х. АРИУНБОЛД

Мэргэжил: Эрх зүйч

Цол: Хурандаа

Боловсролын байдал: Дээд, удирдлагын менежер

Томилогдсон огноо: ШШГЕГ-ын даргын 2016 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдрийн б/1211 дүгээр тушаал 

 ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ГАЗРЫН ДАРГА

Овог, нэр:  Б.НЯМГОМБО

Мэргэжил: Эрх зүйч

Цол: Хурандаа

Боловсролын байдал: Дээд, магистр

Томилогдсон огноо: ШШГЕГ-ын даргын 2017 оны 08 дугаар сарын 14-ний өдрийн б/907 дугаар тушаал

САНХҮҮ, ҮЙЛДВЭР ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН ДАРГА

Овог, нэр: С.БАТБЯМБА

Мэргэжил: Эрх зүйч

Цол: Дэд хурандаа

Боловсролын байдал: Дээд, бизнесийн удирдлагын магистр

Томилогдсон огноо: ШШГЕГ-ын даргын 2018 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдрийн б/40 дүгээр тушаал

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ГАЗРЫН ДАРГА

Овог, нэр: М.Алтан-Очир

Мэргэжил: Хуульч

Цол: Хурандаа

Боловсролын байдал: Дээд, удирдахуйн ухааны магистр, докторант

Томилогдсон огноо: ШШГЕГ-ын даргын 2018 оны 01 дүгээр сарын 22-ний өдрийн б/109 дүгээр тушаал

 

Төсөөтэй мэдээлэл

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд