loader

Мэдээлэл

2023-05-16

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага нь 2022 онд дэвшүүлсэн зорилт, үндсэн үйл ажиллагаагаа хангалттай түвшинд хэрэгжүүлж, үүргээ гүйцэтгэсэн байна....

2023-05-16

Хяналт шалгалт, аюулгүй байдлын газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэс нь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар болон харьяа 62 нэг...

2023-05-11

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗАРТ 2023 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 01-НИЙ ӨДРӨӨС 2023 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 30-НЫ ӨДӨР ИРСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН МЭДЭЭ...

2023-05-05

2023 оны 04 дүгээр сарын байдлаар хөрөнгө, орлогыг улсын төсөвт шилжүүлсэн ажилласан талаар...

2023-05-01

Эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт-2022...

2023-04-28

Сонгон шалгаруулах ажиллагааны тов зарлагдаагүй учраас сонгон шалгаруулалтад оролцогчдын талаарх мэдээлэл байхгүй болно...

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд