loader

Мэдээлэл

2024-01-04

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газарт 2023 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн байдлаар нийт 170 өргөдөл, гомдол хүлээн ...

2023-12-04

ЗАРДЛЫН ТООЦОО...

2023-12-04

ОХУ-ЫН ДХЯ-НЫ ХАРЬЯА ИХ, ДЭЭД СУРГУУЛЬ, УДИРДЛАГЫН АКАДЕМИД СУРАЛЦАЖ БУЙ АЛБА ХААГЧДЫН СУДАЛГАА...

2023-12-01

ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН МЭДЭЭ...

2023-11-01

ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН МЭДЭЭ...

2023-10-17

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 206 дугаар тогтоолоор баталсан “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд х...

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд