loader

Мэдээлэл

2022-03-07

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗАРТ 2022 ОНЫ 2 ДУГААР САРЫН БАЙДЛААР ИРСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН МЭДЭЭ ...

2022-02-15

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗАРТ 2022 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР САРЫН БАЙДЛААР ИРСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН МЭДЭЭ...

2021-12-02

Тайлант хугацаанд Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай Монгол Улсын хууль, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтг...

2021-11-02

ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН МЭДЭЭ...

2021-11-02

Тайлант хугацаанд Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай Монгол Улсын хууль, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтг...

2021-10-02

Тайлант хугацаанд Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай Монгол Улсын хууль, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтг...

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд