loader

Мэдээлэл

2022-09-09

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗАРТ 2022 ОНЫ 8 ДУГААР САРЫН БАЙДЛААР ИРСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН МЭДЭЭ ...

2022-08-10

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗАРТ 2022 ОНЫ 7 ДУГААР САРЫН БАЙДЛААР ИРСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН МЭДЭЭ ...

2022-07-18

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газарт 2022 оны хагас жилийн байдлаар нийт 3382 өргөдөл, гомдол хүлээн авсан. Нийт өргөдөл гомдлын 2661 буюу 78,6 ху...

2022-06-10

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗАРТ 2022 ОНЫ 5 ДУГААР САРЫН БАЙДЛААР ИРСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН МЭДЭЭ ...

2022-05-10

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗАРТ 2022 ОНЫ 4 ДҮГААР САРЫН БАЙДЛААР ИРСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН МЭДЭЭ ...

2022-04-04

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар нь 2022 оны 3 дугаар сарын байдлаар нийт 453 өргөдөл, гомдол хүлээн авсан. Нийт өргөдөл, гомдлын 327 буюу 72....

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд