loader

Мэдээлэл

2021-10-01

СТАТИСТИК МЭДЭЭ...

2021-07-30

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ТӨВ АРХИВЫН 2021 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ...

2021-07-02

ТӨВ АРХИВЫН 2021 ОНЫ 02 ДУГААР УЛИРЛЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭ...

2021-04-07

2021 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭ...

2020-12-28

статистик мэдээ...

2020-10-26

Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хууль болон архив, албан хэрэг хөтлөлтийг боловсронгуй болгох чиглэлээр гаргасан бодлого зорилт, хууль эрх зүйн ак...

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд