loader

Мэдээлэл

2023-03-27

Шийдвэр гүйцэтгэлийн сул орон тоог нөхөн бүрдүүлэх зорилгоор “Шийдвэр гүйцэтгэгчийн сонгон шалгаруулалт”-ыг 2023 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдөр Дотоод...

2023-02-27

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ...

2022-09-20

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар, хэлтсийн дараах тойрогт ”Шийдвэр гүйцэтгэгч”-ийн сонгон шалгаруулалт...

2020-10-01

сонгон шалгаруулалт зарлаж байна...

2020-01-28

“ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ”-ЫГ ЦУЦАЛЖ БАЙНА....

2019-02-15

Шийдвэр гүйцэтгэгчийн сонгон шалгаруулалтыг 2019 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдөр зохион байгуулахад 159 оролцогч оролцсноос 61 оролцогч шалгаруулалтын...

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд