loader

Мэдээлэл

2018-12-25

ШШГБ-ын 2018 оны жилийн эцсийн өргөдөл гомдлын мэдээ...

2018-11-30

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗАРТ 2018 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН БАЙДЛААР ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН МЭДЭЭ  ...

2018-11-01

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газарт 2018 оны 10 дугаар сарын байдлаар ирүүлсэн өргөдөл гомдлын мэдээ ...

2018-09-29

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ БАЙГУУЛЛАГЫН 2018 ОНЫ 3 ДУГААР УЛИРЛЫН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН МЭДЭЭ ...

2018-08-28

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар нь 2018 оны 08 дугаар сарын байдлаар нийт 1197 өргөдөл, гомдол хүлээн авсан. Нийт өргөдөл, гомдлын 951 буюу 7...

2018-08-03

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газарт 2018 оны 07 дугаар сарын байдлаар ирүүлсэн Өргөдөл гомдлын мэдээ ...

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд