loader

Мэдээлэл

2019-10-01

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар нь 2019 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдрийн байдлаар нийт 1528 өргөдөл, гомдол хүлээн авсан. Нийт өргөдөл, гомдл...

2019-09-04

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар нь 2019 оны 08 дугаар сарын байдлаар нийт 1369 өргөдөл, гомдол хүлээн авсан. Нийт өргөдөл, гомдлын 1068 буюу ...

2019-07-31

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар нь 2019 оны 07 дугаар сарын 30-ны өдрийн байдлаар нийт 1199 өргөдөл, гомдол хүлээн авсан. Нийт өргөдөл, гомдл...

2019-07-04

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗАРТ 2019 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН БАЙДЛААР ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН МЭДЭЭ...

2019-03-01

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар нь 2019 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн байдлаар нийт 310 өргөдөл, гомдол хүлээн авсан...

2019-01-30

ШШГЕГ-т 2019 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН БАЙДЛААР ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН МЭДЭЭ...

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд