loader

Мэдээлэл

2024-01-04

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газарт 2023 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн байдлаар нийт 170 өргөдөл, гомдол хүлээн ...

2023-12-01

ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН МЭДЭЭ...

2023-11-01

ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН МЭДЭЭ...

2023-10-04

ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН МЭДЭЭ...

2023-09-01

ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН МЭДЭЭ...

2023-08-01

ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН МЭДЭЭ...

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд