loader

Мэдээлэл

2022-05-16

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ БАЙГУУЛЛАГЫН 2022 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ...

2022-04-15

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ БАЙГУУЛЛАГЫН 2022 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ...

2022-03-15

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ БАЙГУУЛЛАГЫН 2022 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ...

2022-02-15

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ БАЙГУУЛЛАГЫН 2022 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ...

2021-05-28

Булган аймгийн Орхон сум ШШГЕГ-ын харъяа 439 дүгээр хаалттай хорих ангид барих спорт заалны барилгын угсралт, байгальд ээлтэй эко зуух нийлүүлэх ажлы...

2021-05-28

"Хэрэмт цамхаг" УТҮГ-ын техник хэрэгсэл...

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд