loader

Мэдээлэл

2020-07-07

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН " ТӨРИЙН АЛБАНД ЁС ЗҮЙ, САХИЛГАС ХАРИУЦЛАГЫГ САЙЖРУУЛАХ ТУХАЙ" ЗӨВЛӨМЖИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ...

2020-07-07

2020 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН БИЕЛЭЛТ...

2020-07-07

2020 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН...

2020-01-15

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДЭРГЭДЭХ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН 2020 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ...

2020-01-10

Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөл байгуулах тухай...

2020-01-02

ШШГЕГ-ЫН ДЭРГЭДЭХ ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН 2018 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БИЕЛЭЛТИЙГ ДАРААХ ХОЛБООСООР ОРЖ ҮЗНЭ ҮҮ....

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд