loader

Мэдээлэл

2023-01-23

2022 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН БИЕЛЭЛТ...

2022-06-29

НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейн шийдвэрээр жил бүрийн 6 дугаар сарын 23-ны өдөр тэмдэглэн өнгөрүүлдэг “Олон улсын төрийн албаны өдөр” нь иргэдэд үзүүлэх төр...

2022-03-02

2022 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ...

2022-01-05

2021 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН...

2021-07-02

ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН БИЕЛЭЛТ...

2021-07-02

2021 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН...

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд