loader

Мэдээлэл

2017-10-30

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН 2017 ОНЫ НЭЭЛТТЭЙ ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ҮР ДҮН...

2017-09-14

Туулах чадвар сайтай болон суудлын автомашин, бага оврын автобус нийлүүлэх...

2017-07-24

Туулах чадвар сайтай болон суудлын автомашин, бага оврын автобус нийлүүлэх...

2017-06-09

Үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэх...

2017-05-09

2017-05-09...

2017-04-28

Үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэх...

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд