loader

“Өчил” сонин дахин хэвлэгдэж эхэллээ

Хорих ангид явуулж буй нийгмийн ажлын үр нөлөөг дээшлүүлэх, хоригдолд мэдлэг, мэдээлэл олгож, хоригдлын бүтээсэн бүтээл, бүтээлч санал санаачлагыг дэмжин сурталчилах зорилгоор ХЯЭА-наас эрхлэн гаргадаг “Өчил” сонинг 2020 оны нэгдүгээр улирлаас эрхлэн нийтэлж эхэллээ.

Тус сонинд Монгол Улсын Засгийн газар, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газраас нийгэм сэтгэлзүйн ажлын чиглэлээр хэрэгжүүлж буй бодлого чиглэлийг сурталчилахаас гадна дотоод, гадаадын нийгэм, эдийн засаг, хууль эрх зүй, шинжлэх ухаан, эрүүл мэнд, боловсрол, соёл урлаг, спорт, танин мэдэхүй, сургалт нөлөөллийн ажлын мэдээлэл,сурвалжлага, ярилцлага зэрэг мэдээллүүдийг нийтэлнэ.

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд