loader

ШШГЕГ/201812009 дугаартай “Даатгалын үйлчилгээ үзүүлэх” тендер

ШШГЕГ/201812009 “Даатгалын үйлчилгээ үзүүлэх” 168,2 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй тендерийн Үнэлгээний хороо нь сонгон шалгаруулалтыг холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд зохион байгуулж, автотээврийн хэрэгслийн болон албан хаагчийн амь насны даатгалд ирүүлсэн эрсдлийн нөхцлүүд, нэг албан хаагчийн амь насны үнэлгээг хамгийн өндөр ирүүлсэн компанийг шалгаруулж гэрээ байгуулах эрхийг олгосон боловч тендерт оролцогч “Тэнгэр даатгал” ХХК, “Соёмбо даатгал” ХХК-аас тус тус Сангийн яаманд гомдол гарган, Сангийн яам хянан шалгаж, захиалагч нь тендерийн бичиг баримтын техникийн тодорхойлолтыг шинэчлэн дэлгэрэнгүй боловсруулж, дахин нээлттэй тендер шалгаруулах мэдэгдлийг хүргүүлсний дагуу үнэлгээний хороо нь тус мэдэгдлийг хэрэгжүүлэн, дахин нээлттэй тендер зарлан гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан.

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд