loader

Авлига бол байгалийн давагдашгүй хүчин зүйл биш сэдэвт зөвлөгөөнд оролцов.

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн иргэний танхимд 2017 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдөр “Авилга бол байгалийн давагдашгүй хүчин зүйл биш” зөвлөгөөнд оролцож, “Авлигын гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэхэд анхаарах асуудал”, “Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн талаар”, “Авлигын гэмт хэрэгт тавих прокурорын хяналт” сэдвээр хэлэлцүүлэг явагдаж, Монгол улсын ерөнхийлөгч Х.Баттулга зөвөлгөөний хаалтын үеэр үг хэлсэн.                                                   

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд