loader

удирдах ажилтнуудын нэгдсэн сургалт, зөвлөгөөн эхэллээ

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын төв, орон нутгийн удирдах ажилтнуудын нэгдсэн сургалт, зөвлөгөөнийг 2018 оны 01 дүгээр сарын 29-нөөс 02 дугаар сарын 01-ний өдрүүдэд зохион байгуулж байгаа бөгөөд зөвлөгөөнд нийт 84 удирдах албан тушаалтан хамрагдаж байна.

Зөвлөгөөнөөр өнгөрсөн оныхоо ажлыг дүгнэж, энэ онд хийж, хэрэгжүүлэх ажлынхаа бодлого чиглэл, төлөвлөгөөг хорих анги, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар, хэлтэс, салбар нэгжийн дарга нарт танилцуулан, тэднийг холбогдох мэдээлэл, үүрэг чиглэлээр хангахаас гадна Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын дарга, хорих анги, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар, хэлтэс, салбар нэгжийн дарга нартай 2018 оны үр дүнгийн гэрээ байгуулах юм.

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд