loader

ОРОСЫН ХОЛБООНЫ УЛСАД ТЭТГЭЛГЭЭР СУРАЛЦУУЛНА

Монгол Улсын Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Оросын Холбооны Улсын Дотоод хэргийн яам хоорондын хамтын ажиллагааны хэлэлцээрийн хүрээнд Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний харьяа Цагдаагийн ерөнхий газар, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар, Шүүх, шинжилгээний ерөнхий газар, Дотоод хэргийн их сургуулийн захиалгаар 2023-2024 оны хичээлийн жилд Оросын Холбооны Улсын Дотоод хэргийн яамны харьяа их, дээд сургуулийн магистрантур, адьюнктур, бакалаврт элсүүлэн суралцуулах сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна.
Элсэгчдэд тавигдах нийтлэг шаардлага:
- Орос хэлний мэдлэгтэй;
- Бие бялдрын болон сэтгэцийн эрүүл мэндийн зохих шалгуурыг хангасан байх;
- Ял шийтгэлгүй;
- 17-25 хүртэл насны иргэн, сонсогч
- 28 хүртэлх насны алба хаагч
Бакалаврт /бэлтгэл/ тавигдах шаардлага:
1. Алба хаагчдад тавигдах тусгай шаардлага:
- Захиалагч байгууллагад 3-аас доошгүй жил А, В буюу түүнтэй тэнцэх үнэлгээтэй ажилласан байх;
- Албаны сахилга, ёс зүйн зөрчил дутагдал гаргаж байгаагүй байх.
2. Иргэдэд тавигдах тусгай шаардлага:
- Бүрэн дунд боловсролтой, ерөнхий боловсролын сургуулийг А, В үнэлгээтэй суралцаж төгссөн, төгсч байгаа эсхүл магадлан итгэмжлэгдсэн их, дээд сургуулийн 1-2 дугаар дамжаанд 3.4-өөс дээш голч дүнтэй суралцаж байгаа;
Магистрантурт тавигдах шаардлага:
- Бакалаврын боловсролтой, захиалагч байгууллагад мэргэжлээрээ ахлах мэргэжилтэн, түүнээс дээш зэрэглэлийн албан тушаалд 3-аас доошгүй жил үр бүтээлтэй ажиллаж байгаа;
- Орос хэлний дундаас дээш түвшний мэдлэгтэй;
- Эрүүл мэндийн хувьд архаг өвчин, сэтгэцийн эмгэггүй;
- Албаны сахилга, ёс зүйн зөрчил дутагдал гаргаж байгаагүй байх.
Адъюнкурт тавигдах шаардлага:
- Магистрын боловсролтой, мэргэжлээрээ захиалагч байгууллагад 3-аас доошгүй жил үр бүтээлтэй ажиллаж байгаа;
- Зэрэг горилох чиглэлээр судалгаа, шинжилгээний ажил хийж, бүтээлээ мэргэжлийн сэтгүүлд эсхүл ном товхимол болгон нийтлүүлсэн;
- Элсэгчийн судалгаа, шинжилгээний ажлын сэдэв, агуулга нь харьяа байгууллагын зорилго, зорилтыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон;
- Орос хэлний дундаас дээш түвшний мэдлэгтэй;
- Эрүүл мэндийн хувьд архаг өвчин, сэтгэцийн эмгэггүй;
- Албаны сахилга, ёс зүйн зөрчил дутагдал гаргаж байгаагүй байх.
Бүрдүүлэх материал:
- Иргэний үнэмлэх нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар;
- Боловсролын гэрчилгээ, диплом эх хувиараа болон нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар;
- Албан хаагчид ажлын газрын тодорхойлолт;
- Иргэний ял шийтгэлтэй эсэх талаар лавлагаа;
- Одоо суралцаж буй оюутан бол сургуулийн тодорхойлолт, сургалтын голч дүнгийн хуулбар;
- Төрийн албан хаагчийн анкет;
- 3*4 хэмжээтэй цээж зураг 4 хувь;
- Бүртгэлийн хураамж 60.000/бэлэн/ төгрөг.
Бүртгэл:
Бүртгүүлэгч нь 2023 оны 03 дугаар сарын 31-ний өдрөөс 04 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 17.00 цаг хүртэл суралцах чиглэлийн дагуу захиалагч байгууллагад /Цагдаагийн ерөнхий газар, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар, Шүүх, шинжилгээний ерөнхий газар, Дотоод хэргийн их сургууль/ өөрийн биеэр ирж, сургалтын талаар холбогдох мэдээллийг авч бүртгүүлнэ.
Сонгон шалгаруулалтын бүртгэлийн хураамж, эрүүл мэндийн үзлэгийн төлбөрийг сонгон шалгаруулалтад оролцогч тухай бүр зарласан хугацаанд өөрөө хариуцаж төлнө.
Бакалаврын хөтөлбөрт суралцах хүсэлт гаргасан алба хаагч, иргэдээс бие бялдар, орос, монгол хэл, сэтгэл зүйн сорилын шалгалт, ярилцлага авна.
Магистрантур, адъюнктурт элсэгчдээс зөвхөн орос хэлний бичгийн болон ярилцлагын шалгалт авна.
ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗАР
Холбогдох утас: 70109962

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд